Close

admin

Праўдзін, В.А. Іду насустрач…

pravdin_idu-nasustrach_100x

Іду насустрач…: апавяданні, раман / Віктар Праўдзін. — Мінск: Маст. літ., 2013. — 487 с. — (Беларуская проза ХХІ стагоддзя). 978-985-02-1489-8 У кнігу ўвайшлі выбраныя творы з кніг «Пад знакам Стральца», «Боль», «Шлях да Галгофы», а таксама апавяданні, што друкаваліся ў рэспубліканскай перыёдыцы.

Подробнее

Васіль Зуёнак. Азірнуўшыся, не скамянець…

zuenak_azirnuushysa-ne-skamjanec_100x

Азірнуўшыся, не скамянець…: вершы, фрагменты з паэм / Васіль Зуёнак. — Мінск: Маст.літ., 2013.- 270 с.- (Беларуская паэзія ХХ стагоддзя). 978-985-02-1488-1 У кнігу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Васіля Зуёнка ўвайшлі выбраныя вершы і фарагменты з кнігі паэм «Пяцірэчча». Творы вызначаюцца цёплым лірызмам і грамадзянскай скіраванасцю.

Подробнее

Гардзей, В.К. З мінулага не вяртаюцца…

gardzej_z-minulaga_100x

З мінулага не вяртаюцца…: аповесці, апавяданні / Віктар Гардзей. — Мінск: Маст. літ., 2013. — 511 с. — (Беларуская проза ХХ стагоддзя). 978-985-02-1276-4 У кнігу Віктара Гардзея «З мінулага не вяртаюцца…» увайшлі тры аповесці — «Дом з блакітнымі аканіцамі», «Жыта ганьбу не заслоніць», «Па Сеньку і шапка». У першай з іх на складаным лёсе сялянскай […]

Подробнее

Янка Купала. З кутка жаданняў

Kupala_z-kutka-zhadannyau_100x

кутка жаданняў: вершы, паэмы, п’есы: для сярэд. і ст. шк. узросту / Янка Купала; уклад. В. Шніпа; прадм. В. Максімовіча. — Мінск: Маст. літ., 2013.— 446 с.— (Школьная бібліятэка). 978-985-02-1505-5 У кнігу народнага паэта Беларусі Янкі Купалы (1882—1942) увайшлі вершы розных гадоў, паэмы, п’есы «Раскіданае гняздо» і «Тутэйшыя».

Подробнее

Іван Шамякін. Збор твораў. Том 16

shamyakin_tom16_100x

Збор твораў. У 23 т. Т. 16. Вазьму твой боль: раман / Іван Шамякін; падрыхт. тэкстаў і камент. Т. Махнач; паслясл. Т. Шамякінай; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. — Мінск: Маст. літ., 2013. — 430 с.: іл. 978-985-02-1500-0 У шаснаццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна (1921—2004) […]

Подробнее