Close

25.08.16

Бунта, Т. П. Дзяўчынка з Вішнёвага завулка

Дзяўчынка з Вішнёвага завулка : апавяданні / Тамара Бун­та ; маст. Аксана Аракчэева.— Мінск : Мастац­кая літаратура, 2016.— 78 с. : іл.

ISBN 978-985-02-1701-1.

Зборнік апавяданняў для дзяцей, у якіх аўтар з цёплай усмешкай прыгадвае вясёлыя і сумныя гісторыі свайго дзя­цінства. Падзеі адбываюцца ў невялікім беларускім горадзе напрыканцы 1960-х гадоў мінулага стагоддзя.