Close

26.02.16

Ганад Чарказян. Чык-чырыка і Мурлыка

Ганад Чарказян.  Чык-чырыка і Мурлыка /
Казка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 16 с. : іл.

27 000 руб.

ISBN 978-985-02-1678-6.

Не можа не зацікавіць чытачоў адзін з апошніх празаічных перакладаў з курдскай мовы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. «Чык-чырыка і Мурлыка»— аўтарская казка вядомагаг пісьменніка Ганада Чарказяна. Пагатоў, што яна для дзяцей і вучыць малечу дабрыні і спагадлівасці ў любых варунках.

УДК 821.222.5-93
ББК 83.3(4Беи=Курд)-44