Close

10.10.17

Горад. Архітэктура. Мы

Горад. Архітэктура. Мы = Город. Архитектура. Мы = City. Architecture. We. : альбом / уступны артыкул У. І. Пракапцоў ; склад. К. В. Ізафатава.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 342 с.

ISBN ISBN 978-985-02-1779-0.

Багата ілюстраваны альбом «Горад. Архітэктура. Мы», прымеркаваны да 950-годдзя Мінска, ва ўсёй разнастайнасці паказвае вобраз горада, адлюстраваны ў творах жывапісу, графікі і скульптуры з калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. У канцэпцыі гэтага выдання знайшлі адлюстраванне ключавыя супастаўленні ў разуменні жыцця горада: старажытнага і сучаснага, даваеннага і пасляваеннага, урачыстага і паўсядзённага, горада плошчаў, праспектаў і спальных раёнаў. Тут прадстаўлены таксама партрэты архітэктараў, мастакоў, пісьменнікаў, будаўнікоў, навукоўцаў, чые імёны навечна звязаны з гэтым горадам.
Выданне адрасавана як спецыялістам, так і шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца беларускім мастацтвам.

УДК 908(476-25 Мінск)(084.12)
ББК 26.89.(4Беи)я6