Close

09.02.16

Давідовіч С. Ф. Баявая нічыя

ничыя

ДАВІДОВІЧ Сяргей Фёдаравіч
Баявая нічыя
Апавяданне.— Минск : Мастацкая літаратура, 2015.—15 с.:ил.
Ілюстрацыі Сяргея Волкава

ISBN 978-985-02-1635-9.

28 000 руб.

Хто з мальцоў-удальцоў не любіць гуляць у футбол?! Хлопчыкі ўсіх узростаў з асалодай ганяюць мяч і мараць стаць знакамітымі футбалістамі. І гэта гульня, як ніякая іншая, даступная для ўсіх аматараў гульні ў футбол, бо ў любым горадзе, у любой вёсцы заўсёды знойдзецца нейкая пляцоўка, нейкі падворак ці выган для азартных і рухавых баталій.

УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Беи)-44