Close

09.02.16

Давідовіч С. Ф. Залаты Буліт.

булит

ДАВІДОВІЧ Сяргей Фёдаравіч
Залаты Буліт
Апавяданне.— Минск : Мастацкая літаратура, 2015.—15 с.:ил.
Ілюстрацыі Сяргея Волкава

ISBN 978-985-02-1634-2.

28 000 руб.

Юрасік, сярод нямногіх сваіх адна­класнікаў
і вучняў іншых класаў, патрапіў у сек­цыю хакея спартыў­най школы ­«Узлёт», дзе стваралася каманда «Зо­рачка».

УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Беи)-44