Close

23.03.16

Ева ў пошуках Адама. (Вера. Надзея. Любоў)

Ева ў пошуках Адама : аповесці, апавяданні / уклад. Віктар Шніп.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016. — 351 с. — (Вера. Надзея. Любоў).

ISBN 978­-985-­02-­1690-­8.

Ева ў пошуках Адама» — дзясятая кніга серыі «Вера. Надзея. Любоў». Аўтары апавяданняў і аповесцей — пісьменнікі розных пакаленняў і рознага светапогляду — ствараюць маштабную карціну людскіх узаемаадносін, дзе ў першую чаргу цэняцца шчырыя пачуцці.

УДК [821.161.3+821.161.1(476)]­31/­32
ББК 84(4Беи)­44