Close

26.02.16

Злаціна Г. Прыгоды на сонечнай ферме. Закапаны скарб

вырубка-2-кн.

Злаціна Галіна
Прыгоды на Сонечнай ферме. Закапаны скарб /
Казка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 12 с. : іл.

35 000 руб.

ISBN 978-985-02-1689-2.

Кніжная серыя “Прыгоды на Сонечнай ферме” вядомай балгарскай пісьменніцы Галіны Злацінай – гэта цікавыя, вясёлыя гісторыі, героямі якіх з’яўляюцца парсючок Балёнік, кацяня Цімох, шчаня Баніфацый ды іншыя жыхары казачнай фермы.

УДК 821.161.2-93
ББК 84(4Беи)-44