Close

25.08.16

Злаціна Г. Прыгоды на сонечнай ферме. Злодзеі на ферме

Злаціна Галіна
Прыгоды на Сонечнай ферме. Злодзеі на ферме /
Казка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 12 с. : іл.

ISBN 978-985-02-1712-7.

Кніжная серыя “Прыгоды на Сонечнай ферме” вядомай балгарскай пісьменніцы Галіны Злацінай – гэта цікавыя, вясёлыя гісторыі, героямі якіх з’яўляюцца парсючок Балёнік, кацяня Цімох, шчаня Баніфацый ды іншыя жыхары казачнай фермы.

УДК 821.161.2-93
ББК 84(4Беи)-44