Close

02.05.16

Змітрок Бядуля. Янка Маўр. За­­латая калекцыя бела­рускай лі­тара­ту­ры ; т. 11

Бядуля, З.
Апавяданні. Аповесці / Змітрок Бядуля. Аповесці / Янка Маўр ; укла­д. і камент. А. І. Шамякінай ; на­вук. рэд. С. Л. Гаранін.— Мінск : Мастац­кая лі­та­­ра­тура, 2016.— 830 с.— (За­­латая калекцыя бела­рускай лі­тара­ту­ры ; т. 11).

ISBN 978-985-02-1588-8.

У кнігу ўвайшлі творы класікаў беларускай літаратуры — Зміт­рака Бядулі і Янкі Маўра. Творчасць пісьменнікаў аб’ядноўвае не толь­кі агульны гістарычны перыяд, але і зварот да «дзіцячай» тэмы, інтэлі­гентнасць і тонкі псіхалагізм у выяўленні пачуццяў герояў.
Зборнік адрасуецца шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца лі­таратурай і культурай Беларусі.