Close

21.01.16

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 6.

миниНавуменка

Навуменка, І. Я.
Збор твораў. У 10 т. Т. 6. Сорак трэці; Смутак белых начэй : раманы / Іван Навуменка; падрыхт. тэкстаў, ка­мент. і паслясл. А. Лапаты-Загорскага ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 797 с. : іл.

ISBN ISBN 978-985-02-1414-0.

У шосты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі (1925—2006) увайшлі раманы «Сорак трэці» і «Смутак белых начэй», напісаныя ім у 1970-я гг.

УДК 821.161.3-31
ББК 84(4Беи)-44