Close

19.10.17

Іван Навуменка. Збор твораў. У 10 т. Т. 9.

Переплет Том 9 Q

Навуменка, І. Я.
Збор твораў. У 10 т. Т. 9. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч; Змітрок Бядуля; Максім Багдановіч; ранні Кузьма Чорны (1923 – 1929) : Літаратуразнаўчыя працы / Іван Навуменка ; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. У. Чароты ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры,  і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 750 с. : іл.

ISBN ISBN 978­-985-­02-­17727-­1.

У дзявяты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі (1925—2006) увайшлі літаратуразнаўчыя працы «Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч», «Змітрок Бядуля», «Максім Багдановіч», «Ранні Кузьма Чорны (1923 – 1929)».

УДК 821.1613.09
ББК 83.3(4Беи)