Close

21.01.16

Не я пяю — народ Божы…

миниНарод Божыr

Не я пяю — народ Божы… : зборнік паэзіі, прозы, драматургіі / уклад. Наталія Філіповіч.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 510 с.— (Школьная бібліятэка).

ISBN 978-985-02-1290-0.

Гэты зборнік паэзіі, прозы і драматургіі знаёміць шырокае кола чытачоў з класічнымі творамі, абавязковымі для самастойнага прачытання вучнямі ўстаноў сярэдняй адукацыі. Ён зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў, студэнтаў і ўсіх аматараў прыгожага пісьменства.
УДК 821.161.3-822
ББК 84(4Беи)