Close

28.09.16

Пазнякоў, М. П. Возера Дзіва

Возера Дзіва : казкі / Міхась Пазнякоў ; маст. Валянцін Макаранка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 95 с.

ISBN ISBN 978-985-02-1560-­4.

Новую кнігу вядомага пісьменніка, лаўрэата шэрагу літаратурных прэмій у галіне дзіцячай літаратуры склалі празаічныя і вершаваныя казкі на самыя розныя тэмы. Яны выхоўваюць любоў да ўсяго жывога — раслін, кветак, жывёл, птушак,— раскрываюць дзівосны і непаўторны свет роднай прыроды. Творы вучаць маленькіх чытачоў дабрыні, спагадлівасці, чуйнасці, любові да нашай цудоўнай Радзімы.

УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Беи)-5