Close

21.01.16

Прыйдзі дзень-залацень! : казкі дзеда Аўласкі i бабы Параскі

миниМисько

Micько, П. А.
Прыйдзі дзень-залацень! : казкі дзеда Аўласкі i бабы Параскі / Павел Micько ; маст. Галiна Хінкa-Янушкевiч.— Мінск : Мастацкая лiтapaтуpa, 2015.— 310 с. : іл..

ISBN 978-985-02-1603-8.

Аповесць-казка Паула Micько (1931—2011) апавядае пра жыццё-быццё фальклорных герояў: дзеда Аyлacкi, бабы Пapacкi, хлопчыка з пальчык Вaняткi i ix верных чaтыpохногiх сяброў.
УДК 821.161.3-93
ББК 84(4Беи)-44