Close

23.10.15

Караткевіч, У. С.

karatkevich

Збор твораў. У 25 т. Т. 9. Хрыстос прызямліўся ў Гародні : Евангелле ал Іуды / Уладзімір Караткевіч ; падрыхт. тэкстаў і камент. Пятра Жаўняровіч ; рэд. тома Таццяна Шамякіна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 734 с.

ISBN 978-985-02-1673-1.

Гісторыка-псіхалагічны раман з жанравым вызначэннем, паводле аўтара, Евангелле ад Іуды распавядае пра з’яўленне на Беларусі ў XVI ст. чалавека, які па волі акалічнасцяў быў вымушаны згадзіцца на ролю Ісуса Хрыста і ў выніку стаў сапраўдным абаронцам пакрыўджаных і абражаных. Твор насычаны шматлікімі цытатамі са Святога Пісьма, алюзіямі і рэмінісцэнцыямі, якія прымушаюць чытача задумацца над вечнымі праблемамі чалавечага існавання ў свеце.