Close

Monthly Archives: August 2016

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 7.

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 7. Капитан Степь уходит в разведку : аповесць; Летуценнік ; Асеннія мелодыі : раманы / Іван Навуменка ; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. І. Баўтрэль ; рэд. тома С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : […]

Read More

Караткевіч, У. С. Збор твораў. У 25 т. Т. 12

Караткевіч, У. С. Збор твораў. У 25 т. Т. 12. Публіцыстыка. Эсэ-нарысы : 1952–1982 / Уладзімір Караткевіч ; падрыхт. тэкстаў і камент. Пятра Жаўняровіча ; рэд. тома Віктар Іўчанкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 782 с. ISBN 978-985-02-1693-9. У дванаццаты том Збору твораў Уладзіміра Караткевіча ўвайшлі эсэ-нарысы – публіцыстычныя творы пра Беларусь, яе рэгіёны […]

Read More

Злаціна Г. Прыгоды на сонечнай ферме. Злодзеі на ферме

Злаціна Галіна Прыгоды на Сонечнай ферме. Злодзеі на ферме / Казка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 12 с. : іл. ISBN 978-985-02-1712-7. Кніжная серыя “Прыгоды на Сонечнай ферме” вядомай балгарскай пісьменніцы Галіны Злацінай – гэта цікавыя, вясёлыя гісторыі, героямі якіх з’яўляюцца парсючок Балёнік, кацяня Цімох, шчаня Баніфацый ды іншыя жыхары казачнай фермы. УДК 821.161.2-93 ББК 84(4Беи)-44

Read More

Злаціна Г. Прыгоды на сонечнай ферме. Начны пажар

Злаціна Галіна Прыгоды на Сонечнай ферме. Начны пажар / Казка.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 12 с. : іл. ISBN 978-985-02-1712-7. Кніжная серыя “Прыгоды на Сонечнай ферме” вядомай балгарскай пісьменніцы Галіны Злацінай – гэта цікавыя, вясёлыя гісторыі, героямі якіх з’яўляюцца парсючок Балёнік, кацяня Цімох, шчаня Баніфацый ды іншыя жыхары казачнай фермы. УДК 821.161.2-93 ББК 84(4Беи)-44

Read More

Бунта, Т. П. Дзяўчынка з Вішнёвага завулка

Дзяўчынка з Вішнёвага завулка : апавяданні / Тамара Бун­та ; маст. Аксана Аракчэева.— Мінск : Мастац­кая літаратура, 2016.— 78 с. : іл. ISBN 978-985-02-1701-1. Зборнік апавяданняў для дзяцей, у якіх аўтар з цёплай усмешкай прыгадвае вясёлыя і сумныя гісторыі свайго дзя­цінства. Падзеі адбываюцца ў невялікім беларускім горадзе напрыканцы 1960-х гадоў мінулага стагоддзя.

Read More