Close

03.04.18

Пясочны гадзіннік лёсу. Сербская проза ХХ стагоддзя

Сербская проза

Пясочны гадзіннік лёсу : Сербская проза ХХ стагоддзя : апавяданні / уклад. і пер. на беларус. мову І. А. Чароты.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2018.— 255 с. : іл.— (Бібліятэка замежнай прозы).

ISBN 978-985-02-1816-2.

У зборнік «Пясочны гадзіннік лёсу» ўвайшлі ўзоры малых жанраў сербскай прозы. Тэматычныя абсягі твораў вельмі шырокія: фантастычныя павароты лёсу, разнастайны свет чалавечых пачуццяў, актуальныя пытанні сучаснасці, спробы знайсці незвычайнае ў штодзённым. Чытач пазнаёміцца з найлепшымі сербскімі пісьменнікамі: Горанам Петравічам, Драгаславам Міхаілавічам, Драгамірам Папнавакавым, Грозданай Олуіч, Радаславам Пайкавічам, Аляксандрам Гаталіцам ды іншымі.

Выдавецкі кошт: 14 руб. 40 кап.