Close

Василий Раинчик. «Верасы»

штрихи к биографии / Ирина Цветкова. — Минск : Мастацкая лiтаратура, 2017.— 231 с. : ил. ISBN 978-985-02-1695-3. Эта книга посвящена жизни и творчеству народного артиста Беларуси Василия Раинчика — яркой и многогранной личности, композитора, пианиста, бессменного руководителя ансамбля «Верасы». Особое внимание автор уделяет истории создания и развития этого выдающегося коллектива. Книга адресована представителям разных […]

Подробнее

Разанаў, А. С. Маем найбольшае самі

кніга перастварэнняў / Алесь Разанаў.— Мінск : Мастац кая лі та ра тура, 2017.— 223 с. ISBN 978-985-02-1747-9. Францыск Скарына — паэт: у тэкстах яго прадмоў да кніг Бібліі прысутнічае паэтычны пачатак. Пераствораныя Алесем Разанавым на сучасную беларускую мову, яны становяцца з’явай самой паэзіі.

Подробнее

Уладзімір Дубоўка. Уладзімір Жылка. Язэп Пушча

Вершы/ Уладзімір Дубоўка. Вершы. Паэмы. Проза. Крытыка / Уладзімір Жылка. Вершы. Паэмы. Крытыка / Язэп Пушча; уклад. і камент. І. Э. Багдановіч; навук. рэд. Я. А. Гарадніцкі.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2016.— 726 с. Серыя: «Залатая калекцыя беларускай літаратуры ; т. 13» ISBN 978-985-02-1732-5. У кнізе прадстаўлена творчасць найбольш самабытных і яркіх паэтаў першай траціны ХХ стагоддзя — Уладзіміра […]

Подробнее

Сэрцам народжаны спеў. Школьная бібліятэка

Сэрцам народжаны спеў : зборнік паэзіі / уклад. Аксана Спрынчан.— Мінск : Мас­тацкая літаратура, 2016.— 142 с. (Школьная бібліятэка). ISBN 978-985-02-1704-2. У гэты зборнік увайшлі вершы для чытання ў Х класе. Класічная паэзія Уладзіміра Жылкі, Уладзіміра дубоўкі, Язэпа Пушчы, Петруся Броўкі, Максіма Танка, Аркадзя куляшова, Пімена панчані І Уладзіміра Караткевіча зацікавіць школьнікаў, настаўнікаў, студэнтаў і […]

Подробнее