Close

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 8.

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 8. Янка Купала. Якуб Колас: Духоўны воблік героя : Літаратуразнаўчыя працы / Іван Навуменка ; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. У. Чароты ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 637 с. : іл. ISBN ISBN […]

Подробнее

Разанаў, А. С. Маем найбольшае самі

кніга перастварэнняў / Алесь Разанаў.— Мінск : Мастац кая лі та ра тура, 2017.— 223 с. ISBN 978-985-02-1747-9. Францыск Скарына — паэт: у тэкстах яго прадмоў да кніг Бібліі прысутнічае паэтычны пачатак. Пераствораныя Алесем Разанавым на сучасную беларускую мову, яны становяцца з’явай самой паэзіі.

Подробнее

Спрынчан, А. В. Смачная кніга

Спрынчан, А. В. Смачная кніга : вершы, загадкі / Аксана Спрынчан ; маст. Вольга Максімовіч.— Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 71 с. ISBN 978-985-02-1763-9. Усе вершы ў гэтай кнізе звязаныя са смакатою. Кожны чытач, і маленькі і вялікі, мае магчымасць назбіраць грыбоў на суп гасцям разам з вожыкам, даведацца, якую страву выдра рабіла бабру, чаму […]

Подробнее

Стральцоў, М. Л. Я зноўку тут

Стральцоў, М. Л. Я зноўку тут : вершы / Міхась Стральцоў ; уклад. Віктара Шніпа ; маст. Валерый Шкаруба. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 102 с.— (100 вершаў). ISBN 978-985-02-1740-0. У кнігу класіка беларускай літаратуры Міхася Стральцова (1937—1987) ўвайшло 100 лепшых вершаў з яго багатай літаратурнай спад чыны. Гэтай кнігай распачынаецца новая выдавецкая серыя […]

Подробнее

Мейнандэр Х. Гісторыя Фінляндыі

финляндия

Мейнандэр Х. Гісторыя Фінляндыі : Лініі, структуры, пераломныя моманты ; Хенрык Мейнандэр ; пер. са шведскай Вольгі Рыз- маковай. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017.— 198 с. ISBN 978-985-02-1748-6. Аўтар прасочвае развіццё Фінляндыі ад паганскай родаплямянной культуры на ўскрайку Еўропы да аднаго з вядучых сусветных ІТ-грамадстваў. Больш за палову тысячагоддзя ў складзе Шведскага каралеўства, крыху […]

Подробнее