Архіў навін выдавецтва

1. Янка Брыль. «Сірочы хлеб». Іван Навуменка. «Дзяцінства». Міхась Стральцоў. «Адзін лапаць, адзін чунь». Аповесці. Серыя «Бібліятэка беларускай аповесці».
2. Казімір Камейша. «Вёсачка на колах». Вершы. Серыя «Я люблю чытаць».
3. Адам Русак. «Мой сябра». Вершы.
4. Максім Багдановіч. «Добрай ночы, зара-зараніца». Вершы. Серыя «Жывая класіка дзецям».
5. Алесь Савіцкі. «Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка». Аповесць-казка.