Архіў навін выдавецтва

1. Максім Багдановіч. "Добрый ночы, зара-зараніца!"

2. Алесь Савіцкі. "Радасці і нягоды залацістага карасіка Бубліка"

3. Янка Мавр. "Полесские робинзоны. В стране райской птицы"

4. Іван Чыгрынаў. "Раман. Апавяданні"

5. Иван Серков. "Мы с Санькой в тылу врага. Мы - хлопцы живучие"